preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Skatteverket granskar särskilt handel med kryptovaluta och svartarbete under 2019

 

Under tisdagen höll Skatteverket en presskonferens där det presenterades vad som kommer granska särskilt under 2019. Fokusområdena för 2019 kan delas in i två områden, svartarbete och inkomster i den digitala ekonomin.

Granskningen kommer bl.a. omfatta byggsektorn och andra branscher där Verket anser att risken för svartarbete är stor, såsom bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Vidare kommer Skatteverket genomföra en särskild insats mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet.

Skatteverket kommer även närmare granska digitala inkomster. Det innefattar bland annat de som handlat med kryptovalutor, influencers och e-handel. Skatteverket uppger att de är medvetna om att det sker skattefusk inom den digitala ekonomin och då särskilt inom e-handeln men även att det finns en utbredd okunskap om att och hur inkomster från växling av kryptovaluta och ersättning för marknadsföring i sociala medier ska redovisas.

Om man har haft historiska inkomster inom något av Skatteverkets uttalade granskningsområden som inte har deklarerats gäller numera en tvåmånadersfrist från utgången av den månad Skatteverket lämnar sitt pressmeddelande. Således har de som inte redovisat sådana inkomster fram till den 30 april 2019 på sig att redovisa dessa. Därefter kan Skatteverket påföra skattetillägg även om rättelse lämnas på eget initiativ.

preTAX kommer att återkomma med en utförligare kommentar gällande Skatteverkets granskning av handel med kryptovaluta.

preTAX

Andreas Karlsson