preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Tjänster för företag

Våra tjänster

 
 

preTAX är en fullservicebyrå som erbjuder oberoende skatterådgivning inom hela skatteområdet. Vi arbetar i team nära kunden för att tillhandahålla värdeskapande rådgivning och skräddarsydda lösningar. Vår erfarenhet garanterar en trygg och snabb rådgivning inom bl.a. följande områden.

 
 

 

Svensk- och Internationell företagsbeskattning

 • Verksamhetsetableringar och fast driftställebedömningar

 • Omstruktureringar, ägarförändringar och M&A

 • Skatteberäkning, skatte-DD och deklarationer

 • Intern prissättning och inkomstallokering.

 • Incitamentsprogram

 
 

Fåmansföretagsbeskattning

 • Ägarförändringar och incitamentsprogram

 • Skatteoptimering och K10-beräkningar

 • Exit-lösningar och generationsskiften

 
 

Fastigheter

 • Fastighetsutveckling och finansiering

 • Förvaltning av fastigheter

 • Försäljning av fastigheter

 • Byggsmitta och strukturfrågor

 
 

Nya ekonomin och kryptovaluta

 • Beskattning av datahallsverksamhet och mining

 • Betalning med och beskattning av kryptovalutor

 • ”Gigg” ekonomin

 
 

Moms, tull och punktskatter

 • Beskattning av nationella och internationella transaktioner

 • Fastighetsfrågor

 • Skatte- och likviditetsoptimering

 • Moms i momsfri och blandad verksamhet

 
 

Global mobility services

 • Utsändning och mottagande av personal/nyckelpersoner

 • Planering och rådgivning inför utsändning

 • Granskning av anställningskontrakt

 • Brutto-/Nettolöneberäkningar

 • Expertskatt

 • Socialavgifter

 
 
 

Individbeskattning

 • In- och utflyttning

 • Deklarationer

 • Handel med kryptovalutor

 
 

Skatterevision och Process

 • Biträde vid förfrågningar från Skatteverket

 • Förberedelser inför skatterevision

 • Skatteprocesser i domstol

 • Anstånd och skattetilläggsfrågor

 • Dialog med Skatteverket och inhämtande av förhandsbesked.