preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före
shutterstock_637107022 - Stockholm Skyline.jpg

Sve

 

Proaktivitet | Erfarenhet | Trygghet


 

Vår erfarenhet är att skatterådgivning gör störst nytta före snarare än efter man fattar beslut. Som vårt namn antyder strävar vi därför efter ett så nära samarbete med våra kunder att vi kan vara med och lämna råd före eller i samband med att skattepåverkande beslut fattas. Alla medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med skatter på domstol, Skatteverket och på revisionsbyrå. Vår breda erfarenhet borgar för en trygg och snabb rådgivning utan de onödiga ledtider och kostnader som ofta förekommer i större organisationer.

Välkommen till oss på preTAX!

 

Aktuellt