preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Posts in Kryptovaluta
Handel med kryptovaluta granskas av Skatteverket under 2019

Skatteverket gick den 12 februari ut med ett pressmeddelande där det bl.a. informerades om att det särskilt kommer granska handel med kryptovaluta under 2019. Granskningen kommer att omfatta såväl årets deklaration, d.v.s. handel under 2018, som tidigare års handel. För oredovisade kryptoinkomster från tidigare år gäller nu att dessa måste redovisas till Skatteverket innan den 30 april för att skattetillägg inte ska riskera att påföras på oredovisade vinster.

Read More
Beskattning av kryptovaluta

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett förhandsavgörande klargjort hur vinst respektive förlust vid försäljning av Bitcoin ska beräknas och beskattas. Förhandsavgörandet innebär bland annat att förlusttransaktioner med Bitcoin endast får dras av till 70 % mot vinsttransaktioner och att det inte är tillåtet att schablonmässigt beräkna anskaffningsvärdet för Bitcoin.

Read More