preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Tjänstepension beskattas för svenskar som bosatt sig i Portugal

 

Sverige och Portugal har träffat överenskommelse om ändring i skatteavtalet, vilket bl.a. innebär att Sverige from 1 januari 2020, alternativt 1 januari 2023 i de fall Portugal beskattar tjänstepensionen, får rätt att beskatta tjänstepensioner som intjänats under tid i Sverige. Detta innebär att utbetalningar from 1 januari 2020 till personer bosatta i Portugal med tjänstepensioner intjänade i Sverige inte längre är skattefria. Dessa pensioner kommer att omfattas av svensk s.k. SINK-beskattning vilket f.n. är 25%.

Sedan 2009 har det varit möjligt att flytta till Portugal för att helt skattefritt ta ut tjänstepension från tidigare privat anställning i Sverige. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal har haft en för svensk del avvikande formulering, vilket gjort detta möjligt. Avsikten från svensk sida har enligt regeringen aldrig varit att möjliggöra en skattefrihet. Omförhandlingen har skett på begäran av Sverige.

Avtalet har ändrats så att tjänstepensionerna även får beskattas i staten de utbetalas ifrån. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får även beskattas i Sverige i fortsättningen. De nya bestämmelserna överensstämmer med de skatteavtal Sverige har med andra länder.

När det gäller pensioner som inte beskattas i Portugal får Sverige beskatta dessa fr o m den dag då de nya reglerna träder i kraft och blir tillämpligt. Detta kan tidigast ske den 1 januari 2020. För pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske tidigast fr o m den 1 januari 2023.

 

Hör gärna av er till oss för en diskussion.

 

Tord Fredriksson / Patrik Hild / Lena Steen

 
Andreas Karlsson