preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Moms på bemanning inom sjukvården – hög tid att se över momshanteringen

 

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom 2018 angett att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Skatteverket har sedan i ställningstagande och i ett antal exempel utvecklat sin syn på hur domen ska tillämpas men anger att det inte kommer att granska redovisningsperioder från före juli 2019.

I de flesta fall blir uthyrningen av personal till verksamheter inom vård, tandvård och social omsorg momspliktig och konsekvensen är ökade momskostnader i verksamheterna när momsen inte är avdragsgill. Kostnaderna för personal kan alltså öka med 25 % i värsta fall. Då bör också beaktas att exempelvis Stockholms läns landsting beslutat att inte kompensera vårdgivarna för den ökade momskostnaden.

Det är hög tid för vårdgivare att se över sin verksamhet för att i möjligaste mån minimera eller helst undvika de ökade momskostnaderna.

Genom att strukturera ägande och verksamhet på rätt sätt går det att fortsatt bedriva verksamheten utan att behöva lägga på 25 % moms på hela eller delar av personalkostnaderna. För de allra flesta klinker kräver detta att verksamheten struktureras om.

preTAX har hjälpt flera vårdbolag strukturera sitt ägande och verksamhet för att även efter den 1 juli 2019 kunna driva vidare sin verksamhet med samma momshantering som tidigare.

Hör gärna av er till oss för en diskussion kring lösningar för att hantera momsen i er organisation.

Nils Wetternin Nyberg
Tax Manager

Johan Eriksson
Tax Partner

 
Andreas Karlsson