preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Moms på bemanning inom sjukvården – hög tid att se över momshanteringen

 

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom 2018 angett att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Skatteverket har sedan i ställningstagande och i ett antal exempel utvecklat sin syn på hur domen ska tillämpas men anger att det inte kommer att granska redovisningsperioder från före juli 2019.

I de flesta fall blir uthyrningen av personal till verksamheter inom vård, tandvård och social omsorg momspliktig och konsekvensen är ökade momskostnader i verksamheterna när momsen inte är avdragsgill. Kostnaderna för personal kan alltså öka med 25 % i värsta fall. Då bör också beaktas att exempelvis Stockholms läns landsting beslutat att inte kompensera vårdgivarna för den ökade momskostnaden.

Det är hög tid för vårdgivare att se över sin verksamhet för att i möjligaste mån minimera eller helst undvika de ökade momskostnaderna. Vi har lång erfarenhet med rådgivning till verksamheter med begränsad avdragsrätt till moms och med hantering av skattefrågor med beaktande av samtliga skatteslag.

Hör gärna av er till oss för en diskussion kring lösningar för att hantera momsen i er organisation.

Nils Wetternin Nyberg
Tax Manager

Johan Eriksson
Tax Partner

 
Andreas Karlsson